מים

מים

חברת אנפה מייצגת חברה אירופאית גדולה בתחום טיפולי המים, הן בהיבט שפכים, מי שתייה, מגדלי קירור, מי תהום, קידוחים למי שתייה, טיפולי שפכים למוסדות קטנים ומסעדות.

חברת אנפה כימיקלים משווקת פלוקולאנטים לכלל טיפולי השפכים, לרבות מט"ש תעשייתי מפעלי, מכוני טיהור שפכים מוניציפליים, שפכים של בתי מלון (חדש בישראל) ואולמות וגני אירועים.

חברתינו מטפלת ב:

מי שתיה

מי שפכים תעשייתים

מי שפכים בתעשיית הבשר

איור- תך של אדמה עם עצים ומלמטה צינורות של מי שפכים נשפחים

אנחנו מעניקים ייעוץ שמסתיים בפתרונות אנחנו מייעלים את התהליך ומייצרים חסכון בתהליך הייצור. 

נגישות

אנחנו מעניקים ייעוץ שמסתיים בפתרונות אנחנו מייעלים את התהליך ומייצרים חסכון בתהליך הייצור.